تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی (Market Research) :

فعالیت تبادل اطلاعات بین خریدار – فروشنده و مصرف کنندگان و مدیران بازاریابی.


Copyright © 2017 ASIANICK Co. All Rights Reserved | Designed & powered by grandsiteco.com