درباره ما

در دنیای امروز  ،  فضای کسب و کار جهانی ،  برمدار ارائه راه حلهای یکپارچه  تخصصی  ،  طراحی و پیاده سازی می گردد . 

مبتکران کسب و کار آسیا نیک  ،  باتوجه به این روند جهانی ، محل تلاقی مدیران حرفه ای با بیش از سه دهه تجربه موثر ، تاسیس گردید .

 

ترکیب اعضا ء هیات مدیره  

رئیس هیات مدیره : ابوالفضل رهنمایی

نائب رئیس هیات مدیره : کامران ریاضی

عضو هیات مدیره  : سید حسین اردهالی

 

ماموریت نیک :

ارائه راه حلهای یکپارچه نوین در مسیر توسعه کسب و کار مشتریان از طریق خدمات مشاوره  حرفه ای  و تجاری سازی ایده های نوین .

 

تاپ چارت نیک :

مدیرعامل

                    معاونت تحقیق و توسعه                    

         معاونت توسعه بازار      

  معاونت مالی و اداری  

 

مزیت رقابتی نیک  :

توجه به فراگیری و انطباق سنجی مسائل سازمانی .

توجه به تناسب دوره عمر ( بلوغ فرآیندی ) 

انتخاب موضوع بازاریابی و تحقیقات بازار ، بر اساس رابطه علت و معلولی در سازمان ( شرکت آزمایی ) .

 

ارزش ها ی نیک  :

ایمان به خدای متعال و نوع دوستی

صداقت در عمل و گفتار

 توجه به ارزشهای انسانی

 امانت داری در حفظ اطلاعات

رعایت انصاف

 

باورها ی نیک :

چابکی و مشارکت در ایده یابی

 ارتباطات گسترده

 پیگیری و سخت کوشی

 نگاه سبز به محیط زیست 

 

حوزه های علاقمندی کسب و کار نیک :

بهره برداری از انرژی های پاک و  نوین .

مسائل زیست محیطی و توجه به مشکلات  طبیعت .

کشاورزی پایدار  و توجه به غذای سالم  .

آموزش توام با تفریح و سرگرمی  .

زنجیره تامین محصول و خدمات  در حوزه گردشگری داخلی و خارجی 

تجاری سازی ایده های نوین


Copyright © 2017 ASIANICK Co. All Rights Reserved | Designed & powered by grandsiteco.com