خدمات بازاریابی نیک

 

خدمات بازاریابی شرکت مبتکران کسب و کار آسیا نیک 

 

تحلیل ارکان بازار شامل فروشندگان - خریداران - واسطه ها .

بررسی بازارهای موجود شامل بازارهایی که تاکنون به آن فکر نشده .

 ارزیابی انواع بازارها شامل ارزیابی میدانی و ارزیابی از نخبگان و انجام مشاهده و تحقیقات عملیاتی.

 ایده یابی:  برگزاری اطاق فکر در خصوص توسعه و نوآوری محصول و استراتژی بازاریابی .

 بازارسازی :از شرکت در نمایشگاه گرفته تا فرصتهای ارتباطی  البته پس از استخراج مزیتهای رقابتی .

بازار گرمی : بر اساس شرائط موجود و تدوین استراتژی متغیر است .

 بازاریابی بین المللی : با هدف حضور و توسعه در بازارهای بین المللی و در چهارچوب موازین قانونی کاربرد دارد . 

پایش های میدانی بازاریابی : شامل تحقیق بازار - خرید مخفیانه به سفارش کارفرما  - ارزیابی کیفیت محصول از طریق ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت سیستمهای توزیع . 

تدوین و طراحی و نظارت بر امور برنامه بازاریابی : بعنوان ابزارهای لازم جهت برندینگ و توسعه فروش

 طراحی پرسشنامه وارزیابی بازار : بستگی به هدف تحقیق دارد 

 تحلیل مدل های فرآیندی کسب و کار : بررسی ارتباطات قبل و حین و بعد از محصول و خدمات 

  نیاز سنجی و برآورده سازی نیاز : بررسی  و  جذب اسپانسر از طریق طراحی و راه اندازی کمپین های تخصصی و خلق مبتکرانه ارتباطات و طراحی و پیاده سازی روابط مشتری

 اندازه گیری رضایت مشتری


Copyright © 2017 ASIANICK Co. All Rights Reserved | Designed & powered by grandsiteco.com