خدمات تبلیغاتی نیک

 

تبلیغات : 

تبلیغات یکی از ابزارهای برند سازی بوده و جنبه غیر شخصی دارد و برای آن بایستی پول پرداخت شود بطوریکه  امکان دسترسی برای مشتریان پراکنده وجود داشته باشد. 

 

تشکیل اتاق فکر خلاقانه  کمپین تبلیغاتی : 

ابتدا تیم بازاریابی،  بازار هدف را مشخص و  تحلیل کرده  و مزیت ویژه  را پیشنهاد می نماید .  تیم بعدی ، استفاده از سایر مشاوران تبلیغاتی خارج از شرکت هستند  و بعضا" اجرا کننده خواهند بود . 

 

تدوین استراتژی پیام :

استراتژی پیام ، جهت‌گیری آتی شرکت بوده و مبتکران کسب و کار آسیا نیک با توجه به  شناخت عوامل بیرونی و درونی سازمان ، نسبت به تدوین آن اقدام مینماید .   اگر دقت کنیم تیزر و بیلبورد ها تغییردارند ولی پیام ها تغییر نمی کند .

 

طراحی خلاقانه هویت بصری :

پس از  ایده پردازی گروه خلاق و با توجه به استراتژی فروش  ، تیم هویت بصری کار تصویرسازی را آغاز نموده  وشرکت مبتکران کسب و کار آسیا نیک با بهره گیری از  تکنیکهای خلاقیت  و ارائه کار با کیفیت تلاش مینماید بهترین خروجی ها را در راستای  استراتژی مشتری و پیام تاثیر گذار ، داشته باشد . 

 

فلسفه وجودی تبلیغات ایجاد آگاهی و نگهداشتن برند در ذهن مردم  است 

 

انتخاب رسانه :

مطالعه  شبکه تبلیغاتی محیطی ازجمله بیلبردهای شهری ، ناوگان اتوبوسهای شرکت واحد ، ایستگاههای مترو ، بیلبردهای بین شهری ، ماکتهای تبلیغاتی و المان شهری ، پرچمهای احتزاز و پرچمهای تشریفاتی  و انتخاب نوع رسانه از جمله خدمات تبلیغاتی مبتکران کسب و کار آسیا نیک میباشد . 

 

 

    

 


Copyright © 2017 ASIANICK Co. All Rights Reserved | Designed & powered by grandsiteco.com